U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

JUJUTSU: EEN DEFINITIE

 

Eenvoudig gesteld: Ju jutsu is de zachte kunst van zelfverdediging. Dit is een eenvoudige definitie voor een gecompliceerde kunst, doch er bestaan er andere.

Als we kijken naar de verschillende aspecten van deze kunst, dan kunnen we een meer complete definitie geven, eentje die bruikbaarder is voor een toegewijde student.

 

Ju jutsu is de oorspronkelijke kunst, d.w.z. andere kunsten zijn er uit ontstaan. Omdat ju jutsu zulk een brede geschiedenis kent was het onvermijdelijk dat andere kunsten, of beter "wegen", zich hieruit zouden ontwikkelen. Judo (de zachte weg) en Aikido (de weg van de goddelijke harmonie) zijn hiervan een goed voorbeeld. Vele karate stijlen, in het bijzonder kenpo, kunnen hun technieken terug volgen tot de ju jutsu.

 

Dus, naast het feit dat ju jutsu de oorspronkelijke kunst is, kan men ju jutsu ook zien als een combinatie van vele populaire martiale kunsten. Indien men een ju jutsuka observeert, dan kan men flitsen zien van de verschillende "wegen".

 

Ju jutsu is een serie of een combinatie van verschillende technieken die gescheiden werden in verschillende andere kunsten.

Waarom? Ju jutsu was misschien te complex geworden of, omdat er geen systeem bestond tot lesgeven, te moeilijk om te leren. Zowel Kano als Ueshiba konden hun "wegen" vereenvoudigen en er een structuur in brengen. In ju jutsu zijn er misschien 30 tot 50 basistechnieken, doch het zijn de combinaties en de variaties op deze basistechnieken die deze kunst zo complex maakt en haast onuitputtelijk wat de mogelijke bewegingen betreft.

Door deze kunst op te splitsen in drie grote delen (nl. judo voor de worpen en het hefboomprincipe, karate voor de slagen en de stoten, en aikido voor de zenuwpunten en het gebruik maken van de snelheid van de aanvaller), konden aparte delen van deze kunst gemakkelijker aangeleerd worden. Dit alles zou ook gemakkelijker te organiseren zijn en het zou beter overleven als een systeem.

Indien de "weg" eenvoudiger (relatief gezien) werd om aan te leren en te organiseren en zich bestendigde als een systeem, dan werd deze "weg" ook attractiever voor potentiële studenten.

 

Bovenstaande uitleg is slechts een mogelijke logische evolutie van de martiale kunsten en houdt geenszins een beoordeling van de verschillende "wegen" in.

 

Jujutsu was in verval geraakt in het 19de eeuwse Japan, een periode waarin de andere kunsten floreerden. Jujutsu was complex. De andere martiale kunsten waren ook complex maar gemakkelijker aan te leren omdat ze georganiseerd konden worden en omdat hun doel gelimiteerd was. Hun groei was onvermijdelijk.

 

Jujutsu overleefde door zich te bewegen over twee parallelle paden. Er waren leraren die ju jutsu bleven onderwijzen als een kunst, wetende dat hun studenten de kracht van ju jutsu zouden herkennen en deze kennis zouden gebruiken.

Er waren er ook die één van de "wegen" (ontstaan uit de jujutsu) bestudeerden, hierin vaardig werden en zich realiseerden dat er iets ontbrak. Zij begonnen een andere "weg" te bestuderen om aldus al de stukken van de puzzel terug in elkaar te leggen. Zij brachten judo, karate en aikido terug samen in de martiale kunst van ju jutsu en verkregen een effectief systeem.

 

Deze theorie van de twee paden kan men herontdekken door de verschillende stijlen van jujutsu te observeren. Ondanks de verschillende terminologie (en verschil in volgorde van de aan te leren technieken) lijken ze allemaal op elkaar.  Vele zijn zelfs identiek op het moment dat de student het niveau van shodan behaalt.

 

Men kan dus gerust zeggen dat er geen verschillende stijlen ju jutsu bestaan, doch enkel de kunst van ju jutsu. Ju jutsu is een effectief zelfverdedigingssysteem. Indien het aangeleerd wordt als een kunst, dan zal de student een stevige basis verkrijgen om op terug te vallen. Hij heeft dan een aantal basistechnieken onder de knie die hij kan combineren op een ongelimiteerde wijze. Zijn enige begrenzing is zijn kennis en inzicht van de bewegingen, hoe en waarom ze werken.

 

Een geoefend student kan tevens de hoeveelheid pijn, die zijn tegenstander voelt, bepalen en controleren zonder dat er verwondingen optreden. Indien een student specifieke technieken aanleert tegen een specifieke aanval, dan kan hij misschien ook enkel die aanval overleven. Indien hij echter de bewegingen aanleert als een "kunst", dan zal hij in staat zijn een grotere verscheidenheid van verdedigings-technieken te ontwikkelen op een bepaalde aanval.

 

Ju jutsu is ook een vorm van relaxatie in die zin dat je je op de tatami kan ontspannen en je 'Ki' je reacties laat bepalen. Je weet immers niet wat de aanval zal zijn en je hebt dus ook de tijd niet om erover na te denken. Je ki zou dan je lichaamsreacties moeten controleren op een ontspannen manier en aldus zouden de technieken vloeiend en ontspannen uitgevoerd worden. Dit niveau vergt echter een langdurige en intensieve training.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?