U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

DE FILOSOFIE ACHTER DE JUJUTSU

 

Indien iemand de martiale kunsten grondig bestudeert en beoefent, dan zal dit ook een invloed hebben op zijn dagelijks leven. Dit is ook het geval bij ju jutsu.

 

Er is een filosofie die samengaat met de kennis en er is een nauw verband tussen het fysieke en het mentale aspect van deze kunst. Dit kan resulteren in een bepaalde levenshouding.

 

Er zijn verschillende aspecten die invloed kunnen hebben op de filosofische groei van de student.

 

Vanuit louter fysiek standpunt, is er het vernietigingspotentieel van de techniek. Een geoefend ju jutsuka kan de ki van zijn aanvaller (zijn innerlijk energetisch centrum) controleren.

Een persoon die een actie start, start tevens zijn ki en die gaat in die bepaalde richting waar de actie naar toe gaat. Een geoefend iemand kan deze energie besturen. Wanneer een student meer kennis verkrijgt over het gebruik van de zenuwbanen en de drukpunten, dan zal men ook in staat zijn om pijn te creëren en te controleren zonder nadelige gevolgen voor de aanvaller.

Indien je deze elementen combineert met het besef van de reële mogelijkheid tot het creëren van echte pijn en het veroorzaken van echte verwondingen, dan besef je de potentiële mogelijkheden waarover een geoefend student kan beschikken.

Omwille van deze potentiële destructiviteit legt ju jutsu een sterke nadruk op het beoefenen van de geweldloosheid. Een fysieke confrontatie zou vermeden moeten worden indien mogelijk.

Er zijn twee bijkomende redenen die dit concept van geweldloosheid ondersteunen.

Namelijk, indien een ju jutsu student over voldoende zelfvertrouwen beschikt dan zal men weten dat zijn kansen, ingeval van moeilijkheden, groter zullen zijn dan het gemiddelde. Het is dus onnodig zichzelf te bewijzen indien dit kan vermeden worden.

Verder betekent een fysieke confrontatie dat een probleem niet op een rationele manier opgelost werd. Het is een afgang indien iemand betrokken geraakt bij een fysieke confrontatie, dit betekent namelijk dat de "rede" en de "intelligentie" gefaald hebben.

 

Een tweede factor die iemands groei beïnvloedt is de kennis die men verkrijgt door zijn studie. Samen met het leerproces van de technieken en de bewegingen is er immers ook een continu proces van het combineren en variëren van de aangeleerde bewegingen om vervolgens op verschillende manieren te kunnen reageren in verschillende situaties. Dit is een mentaal proces dat nooit eindigt. Eens dat de student zijn basistechnieken beheerst en in staat is ze te integreren zal ook zijn zelfvertrouwen toenemen.

 

Een derde element tot persoonlijke groei is de mogelijkheid om zijn eigen ki en die van de aanvaller te controleren. Om je eigen ki te controleren moet je relax zijn. Aangeleerde technieken moeten spontaan en vloeiend zijn en moeten hun oorsprong hebben in de hara. Iemand kan enkel de ki van de aanvaller aanvoelen als hijzelf ontspannen is. En als je je eigen ki kan controleren, dan zal je ook rustig blijven in een stresssituatie.

 

Het laatste belangrijke punt is de manier waarop de kunst wordt aangeleerd. Indien het enkel wordt geleerd als een middel tot zelfverdediging, dan is dit ook alles wat een student zal leren. Indien het echter wordt aangeleerd als een kunst, dan zal men er veel meer aan hebben. men zal dan zien waarom technieken op die bepaalde manier worden uitgevoerd en hoe het komt dat ze lukken.

 

In plaats van enkel technieken te leren, zal men ze begrijpen. En indien men ze begrijpt, dan kan men ze inpassen in verschillende situaties, ze verder integreren met andere vormen en dan zal men ook de gevolgen van het toepassen van de technieken inzien.

 

Ju jutsu is ook voortdurend in beweging zoals de wisselwerking tussen je eigen ki en die van de aanvaller, waarbij je deze laatste kunt controleren als je vat hebt op zijn ki. Tevens moeten technieken aangepast kunnen worden om tegemoet te kunnen komen aan verschillende situaties. Technieken worden ook niet geleerd en daarna opgeborgen. Ze worden constant herhaald en verbeterd. Een goede trainer zal ook proberen zijn studenten zowel lichamelijk als geestelijk iets bij te brengen.

 

Door ju jutsu te begrijpen zal je opmerken dat je een grotere controle verkrijgt op je omgeving door deze te accepteren. Door de studie van deze kunst zul je ook beter de grenzen zien van jezelf en je omgeving. Dit is zeker waar indien je ooit les zult gaan geven. Je kan je studenten een heleboel meegeven en ze hun mogelijkheden helpen leren ontdekken.

 

Met de tijd en door training zal een student meer zelfvertrouwen verkrijgen gecombineerd met nederigheid, het is immers niet nodig om zichzelf steeds te willen bewijzen. Men kan geduldig en verdraagzaam zijn en de anderen begrijpen. Men zal ook meer zelfcontrole ontwikkelen en ondervinden dat men zijn omgeving kan controleren door vertrouwen en geloof in zijn mogelijkheden. Al dit kan een toegewijd student een beter en positiever zicht geven op het leven.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?